Kalite

Sağmal inek, düve, dana ve buzağılarımızın bütün yemleri işletme içinde hazırlanmaktadır.  Kaba yemler; anlaşmalı üreticilerimizden, kesif yemlerimiz ise tedarikçi firmalardan temin edilip, sertifikalı en yüksek kalite ve standartlara uygun olarak alınmaktadır.

ergintarim_hakkimizda_kalite
ergintarim_hakkimizda_teknoloji

TEKNOLOJi

Ergin Tarım, kullandığı modern teknoloji ile hayvan sağlığına, Avrupa Birliği normlarına uygunluk belgeleri ile insan sağlığına ve ayrıca çevreye son derece duyarlılığını gösteren politikalar uygulamaktadır. İşletmede bilgisayarlı sürü yönetim sistemi kullanılmaktadır.

HAYVANcılık

İşletmemize ilk gebe düve girişi 20 Şubat 2007 tarihinde TİGEM çiftliklerinden alınmaya başlanmış ve en son olarak 19 Eylül 2012 tarihinde Amerika’dan getirilen gebe düve ithalatıyla hedeflenen sağmal kapasitesine ulaşılmıştır. Gebe düve ve erkek buzağı satışlarımız başlamıştır!

Daha fazla bilgi için: info@ergintarim.com.tr

ergintarim_hakkimizda_hayvan