Çiftlik

50.000 m2alan üzerine kurulmuş olan çiftlik arazisi, 3 sağmal ahırı, 1 doğumhane, sağımhane, 1 genç hayvan ahırı, 1 besi ahırı, 1 buzağı kulübe yerleri, 1 yemekhane, 3 idari bina, 2 personel konut bina, ot deposu, yem deposu, samanlık ve kapalı yem depoları, 1 atölye, 1 karantina binası, 100 adet buzağı kulübesi, 350 tonluk su deposu, 1 su kuyusu, 1 su arıtma ünitesi, 1 adet 50 kişilik evsel arıtma ünitesi, 3 adet gübre toplama çukuru, silaj çukurları, 2 X 12 balık kılçığı sağım sistemi başta olmak üzere toplam 14,500 m2’lik kapalı alana sahiptir.

Şu anda çiftliğimizde yaklaşık 1000 adet hayvan mevcudu bulunmaktadır.

Sertifikalar